• Re-integratie

 • Voor Wie?

  Re-integratie is bedoeld voor werknemers die ziek thuis zijn.
  U zit in de Ziektewet. Omdat u lichamelijke of psychische klachten heeft, of allebei. Of omdat u het gevoel heeft achter de feiten aan te lopen. U merkt tot uw schrik ineens dat u de boel niet meer onder controle heeft. Dat u niet meer als voorheen blij en enthousiast kan zijn over uw werk. Dat het een moeten geworden is. U wilt de stap maken om weer aan het werk te komen, maar alleen lukt u dat niet. Re-integratie is een middel om de stap van ziek thuis zitten naar weer aan het werk gaan vloeiender te laten verlopen. Die overgang gaat niet zonder slag of stoot. Persoonlijke begeleiding vergemakkelijkt dat proces. Vaak is het wenselijk om u te bezinnen. Om goed na te denken over de situatie waarin u verzeild bent geraakt om zo te voorkomen dat het nog eens gebeurt.

 • Re-integratie: wat kunt u verwachten?

  Samen met uw coach kijkt u naar uw huidige manier van reageren en krijgt u inzicht in uw manier van reageren en handelen op situaties. Hoe heeft zover kunnen komen? Welke patronen spelen een rol? Welke overtuigingen belemmeren u? 
  Door hier bij stil te staan en afstand te nemen van belemmerende overtuigingen en patronen ontdekt u een nieuwe manier van omgaan met dagelijkse voorkomende zaken. U krijgt helder wat u eigenlijk voelt, vindt en wilt.

 • Werkwijze

  Tijdens een re-integratietraject is een actieve opstelling belangrijk. Een re-integratie traject bestaat doorgaans uit 10 individuele gesprekken van 1,5 uur.

 • Het traject bevat de volgende onderdelen:

  • U schrijft uw eigen levensverhaal 
  • U krijgt inzicht in levensfasen en levensloop, toekomstverwachtingen en toekomstperspectief
  • U werkt aan de hand van een werkboek met oefeningen, testen en opdrachten 
  • U werkt met kernkwadranten, de elementen vierhoek en de creatiespiraal
  • U leert uw competenties, kwaliteiten en inzichten kennen
  • U leert meer over uw valkuilen, overtuigingen en levensthema’s
  • U werkt met visualisatie- en meditatie oefeningen of spelvormen
  • U leert om te gaan met spanningen 
  • U leert prioriteiten stellen en kent de verhouding tussen draagkracht en draaglast
  • U stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op