• Coaching

 • Voor Wie?

  Coaching betekent dat u samen met een coach gericht kijkt naar uw persoonlijk functioneren. Dit doet u door het bespreken van ingebrachte praktijkvoorbeelden en knelpunten. Coaching ondersteunt werknemers die vast lopen in hun werk en moeite hebben daar op eigen kracht uit te komen. Coaching biedt eveneens houvast bij het inwerken in een nieuwe baan. Ook in situaties waarin het functioneren van een medewerker botst met verwachtingen vanuit de organisatie, kan coaching tot positieve resultaten leiden.

 • Managementcoaching

  Managementcoaching richt zich specifiek op het coachen van leidinggevenden. Managementcoaching stimuleert managers om doelbewust en doelgericht te handelen. Na het vaststellen van de leerdoelen, houdt de coach een spiegel voor en dwingt de manager om kritisch te kijken naar de eigen rol, houding en positie in de organisatie. Hierdoor krijgt de manager inzicht in de effecten van zijn handelen op zowel medewerkers als organisatieprocessen.

 • Coaching: wat kunt u verwachten

  Door intensieve gesprekken met uw coach ontstaat een persoonlijke ontwikkeling. U krijgt duidelijk zicht op uw eigen functioneren. U leert uw sterke en minder sterke kanten kennen. U krijgt inzicht in uw eigen gedrag en houding en het effect daarvan op anderen. U leert onder woorden te brengen wat u eigenlijk voelt, vindt en wilt. Door dit bewustzijn ontwikkelt u meer grip op uw situatie en weet u welke aanpak tot de beste resultaten leidt. Uw zelfvertrouwen neemt toe en daarmee ook uw functioneren.

 • Werkwijze

  Tijdens een coachingstraject is een actieve opstelling belangrijk. U levert voor iedere bijeenkomst schriftelijk gespreksonderwerpen en/of huiswerkopdrachten aan. Mogelijk wordt u gevraagd een reflectieverslag na eeen bijeenkomst te schrijven of een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) aan het einde van het traject. De omvang van het traject is afhankelijk van de coachvraag en kan in overleg bepaald worden. Het bestaat doorgaans uit 1 tot 10 individuele gesprekken van 1,5 uur.

 • Het traject bevat de volgende onderdelen:

  • U werkt aan de hand van een werkboek met oefeningen, testen en opdrachten¬†
  • U werkt met kernkwadranten, het enneagram, de elementen vierhoek en de creatiespiraal
  • U leert uw competenties, kwaliteiten en inzichten kennen
  • U werkt met visualisatie- en meditatie oefeningen of spelvormen
  • U kunt gebruik maken van de vragenlijst MBTI (persoonlijkheidstype)